Elektronikus ügyintézés

"Új Bölcsőde a Szigetmonostori kisgyermekes családokért" kivitelezői szerződés

"Elektromos kisbusz beszerzése a Klímapark projekt keretében" szerződés
"Erdőtelepítés és fásítás a Klímapark projekt keretében" szerződés
"Faluház energetikai rekonstrukció a Klímapark projekt keretében" szerződés
"Faluház kertjének klímatudatost fejlesztése a Klímapark projekt keretében" szerződés
"A Klímapark projekt keretében gépek beszerzése" kivitelezői szerződés

"Piactér 1653/2 hrsz rendezése" kivitelezői szerződés
"Piactér 1653/2 hrsz rendezése" kivitelezői szerződés-módosítás

"Piactér 952/1 hrsz rendezése" kivitelezői szerződés
"Piactér 952/1 hrsz rendezése" kivitelezői szerződés-módosítás

"2013. évi vis maior pályázat keretében úthelyreállítás" kivitelezői szerződés

 "Vadvirág utca úthelyreállítás" kivitelezői szerződés

"Szigetmonostor Község Önkormányzata fenntartásában álló épületek energetikai korszerűsítése" tárgyban kivitelezői szerződés

 

Megosztás