Elektronikus ügyintézés

EU-s projektek

Letölthető nyomtatványok

Adóügy, anyakönyv, kereskedelem, szociális, egyéb


A letölthető nyomtatványok segítségével meggyorsíthatja a hivatali ügyintézést, adóügy, anyakönyv, kereskedelem, szociális, és egyéb személyes ügyintézésben. A letöltött, értelemszerűen kitöltött, kinyomtatott, majd aláírással igazolt nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében lehet benyújtani az üggyel foglalkozó felelős hivatali tisztségviselőnek. Ehhez ad tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal című menüponton belül, az Elérhetőségek elnevezésű almenüpont. Az alábbiakban letölthető dokumentumok listájának a frissítését a Polgármesteri Hivatal végzi. 

 

Adóügyi nyomtatványok

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Adatbejelentés a magányszemély kommunális adójáról
Adatbejelentés építményadóról (kereskedelmi egység egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény)
Adatbejelentés építményadóról (lakás és üdülő)
Adatbejelentés a telekadóról
Meghatalmazás
Kiegészítő lap az építményadó és telekadó bejelentéséhez
Adatlap magánszállásadói tevékenység gyakorlásához
Bevallás az idegenforgalmi adóról (vendégéjszakán alapuló adózás)
Iparűzési adó - bevallás 2018
Iparűzési adó - bevallás 2017
Iparűzési adó - bevallás 2016
Iparűzési adó - önellenőrző lap
Iparűzési adó - változás bejelentés
Iparűzési adó - feltöltés
Iparűzési adó - ideiglenes
Iparűzési adó - kitöltési útmutató
Adatbejelentés a gépjárműadóról
Bevallás a talajterhelési díjról (2013. évtől)
Bevallás a talajterhelési díjról (2012. évi)
Bevallás a talajterhelési díjról (2019. évi)
Bevallás az előrehozott helyi adóról
Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
Kérelem, adatlap részletfizetésre
Kérelem, adatlap mérséklésre
Adatlap, építményadó kedvezmény
Túlfizetés visszautalási kérelem
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához gyámügyi eljáráshoz
Automatikus részletfizetési kérelem

 

Kereskedelmi nyomtatványok

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése
Kereskedelmi adatváltozás bejelentése nyitva tartási változás kivételével
Kereskedelmi tevékenység bejelentése
Működés engedély üzlet megszűnésének bejelentése
Nyitva tartás változásának 8 nappal előbbi  bejelentése
Üzlet működési engedély iránti kérelem
Tájékoztató jsz hivatkozásokkal kereskedelmi hatósági eljárásról
Méhészeti bejelentő lap
Méhészeti kijelentő lap
Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem
 

Szociális ügyek nyomtatványai

Kérelem temetési támogatás igényléséhez
Kérelem szociális kölcsön igényléséhez
Kérelem rendkívüli települési támogatás igényléséhez
Kérelem gyógyszertámogatás igényléséhez
Kérelem gyermeknevelési támogatás igényléséhez
Kérelem ápolási díj megállapítására
Lakásfenntartási nyomtatvány
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására
Kérelem a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
Kérelem szociális étkezés igényléséhez
Kérelem tűzifa támogatáshoz 2019.
 

 Anyakönyvi nyomtatványok

 

Anyakönyvi kivonat kérelem nyomtatványa

 

Egyéb nyomtatványok

Birtokvédelmi kérelem
Lakcímbejelentéssel kapcsolatos információk
Fakivágási engedély iránti  kérelem
Lakcímrendezési - fiktíválás - kérelem
Ebösszeírási nyomtatvány
Ebösszeírási nyomtatvány - változás bejelentő
Ebösszeírással kapcsolatos tájékoztató
Tájékoztatás a párlatfőzés megváltozott szabályairól
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Bevallás előállított magánfőzött párlat után
Településképi vélemény
Településképi bejelentés
Közterület-foglalási engedély kérelem
Óvodai felmentés iránti kérelem
Iratkikérési kérelem