Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A jelentkezéseket 2022. július 15. napjáig várjuk az alábbi módokon: – személyesen a Szigetmonostori Polgármesteri Hivatalban vagy- postai úton a Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal (2015 Szigetmonostor, Fő utca 26.) címére vagy- e-mailben az aljegyzo@szigetmonostor.hu címen.

A jelentkezés során a „Jelentkezés a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető a honlapon.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják el a 2022. október 1 – 2022. november 20. közötti időszakban.

A jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy a 2022. október 15. utáni két hétben kell az összeírói munka legalább 70 %-át elvégezni.

Díjazás:

  • kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás tekintetében címenként 300 Ft
  • összeírás körébe tartozó címenként 300 Ft (külterületen 380 Ft)
  • összeírt személyenként 620 Ft (külterületen 730 Ft)
  • felkészülési és kapcsolattartási díjként 25.000 Ft

A számlálóbiztosokkal megbízási szerződést köt a Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal.

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

FONTOSABB TUDNIVALÓK AZ ALÁBBIAK:

számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal.

Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele. Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.

 A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2022. október 01. nap 00:00 óra.

2022. október 1. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.

A népszámlálási adatfelvétel során össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó – a címjegyzéken szereplő, illetve a térképszelvény által lehatárolt területen található – valamennyi lakóegységet, továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket.

A népszámlálás teljességéhez elengedhetetlen a körzetek teljes körű címbejárása függetlenül attól, hogy történt-e a címen internetes önkitöltés vagy sem.

A számlálóbiztosnak várhatóan a terepmunka során várhatóan kb. 200 címen kell címellenőrzést végeznie, és kb. 150–200 címen kérdőívet kitöltenie külön a lakásra és külön az ott élő/tartózkodó személyekre.

A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az adatgyűjtést. Az eszközök már a feladatellátást kiszolgáló szoftverekkel telepítve kerülnek a számlálóbiztosokhoz. Kizárólag a rendszer kérdőívmodulja fut a felhasználó eszközén, minden más modul elérhetetlen.

A számlálóbiztosok felkészítését e-learning-rendszerben kívánja a KSH megvalósítani.

A képzésben résztvevők több alkalommal próbálkozhatnak a vizsga teljesítésével, amely előfeltétele az éles terepmunkának. Az oktatási rendszer 2022. szeptember 15-től érhető el a képzésben résztvevők számára.

Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.

A terepmunka akkor kezdhető meg, ha az elméleti és a gyakorlati felkészülési feladatokat a számlálóbiztos elvégezte.

A számlálóbiztos csak a – felülvizsgáló által ellenőrzött – gyakorlófeladatok teljesítése után kezdheti meg az éles adatfelvételt.

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:

• saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan informatikai
eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);

• elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás
érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön költségkeretet áll
rendelkezésre).

A jelentkezők kiválasztásánál az alábbi ajánlásokat javasolt figyelembe venni:

• legalább középfokú végzettséggel rendelkezik;

• kizárólagosság: vállalja, hogy a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak csak a KSH előzetes engedélyével nyilatkozhat;

• magabiztos számítógépes ismeret: rendelkezik legalább alapvető vagy felhasználó szintű számítógépes ismerettel, illetve jártas érintőképernyős készülékek használatában;

• fizikai erőnlét, terhelhetőség: vállalja a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi igénybevételt;

• tanulási készség: vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását, és a vizsgázást;

• motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a számlálóbiztosi munka iránt;

• jó fellépés, beszédkészség: érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség;

• kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás: udvariasság, kedvesség, megfelelő meggyőző erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem, idegen nyelv ismerete előnyt jelent;

• empátia: tudjon azonosulni az adatszolgáltató problémájával, együtt tudjon vele érezni, ugyanakkor tartsa szem előtt a népszámlálás érdekeit;

• lelkiismeretesség, precizitás: vállalja az útmutatások, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést, vigyáz a rábízott tabletre és az egyéb kellékekre;

• konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az adatszolgáltatókkal kapcsolatos problémákat igyekszik elviselni, kezelni;

• titoktartás: vállalja, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük, nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek;

• helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség: az összeírási területen, településen
helyismerettel rendelkezik, jól tájékozódik;

• rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefon, e-mail elérhetőséggel) rendelkezik az adatfelvétel időszakában;

• tudomásul veszi, hogy személyes adatait a KSH az általa működtetett informatikai rendszerben rögzíti és a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az érintett adatszolgáltatónak megadja.

• nemzetiségi területen az adott nemzetiség nyelvének ismerete.

A jelentkezéshez kitöltendő nyomtatvány elérhető a honlapon.

Back to top