Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztató e-ügyintézésről

2018. január 1-jétől Szigetmonostor Község Önkormányzati Adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) előtt intézhető adóügyek valamennyi adózó számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetővé váltak.

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó szervezetek kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni. Ide tartoznak a többek között például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok.

Természetes személyek (magánszemélyek) részére (ha ők vállalkozási tevékenységet nem folytatnak) az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz ingyenesen jár biztonságos kézbesítési szolgáltatásként elektronikus tárhely, melyet az ügyfelek az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (pl.: telekadó, építményadó adatbejelentés, talajterhelési díj bevallás, bármilyen jellegű kérelem) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak.

E tárhelyen keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

Felhívnám figyelmét arra, hogy a rendelkezési nyilvántartásban engedélyezheti (https://rendelkezes.gov.hu) az elektronikus kapcsolattartást, így az adóhatóság Önnel elektronikusan tartja a kapcsolatot, mely azt jelenti, hogy nincs több postai küldemény, sorban állás a postán, nincs papír használat és nincs postai költség.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval és szeretné ügyeit gyorsabban, kényelmesebben intézni, abban az esetben az ügyfélkapu iránti igényét bármely kormányhivatalban el tudja intézni!

Az elektronikus önkormányzati ügyintézés az E-önkormányzat portál internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére (https://ohp.asp.lgov.hu).

A Portál-on az alábbi ügytípusokhoz kapcsolódó, elektronikusan is kitölthető nyomtatványok
találhatóak meg:

1. helyi adóhoz, bevalláshoz, adatbejelentéshez kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok

2. ipar-kereskedelmi szakterülethez kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok

3. hagyatéki eljárással összefüggő kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok

4. szociális ellátáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok

5. anyakönyvi kivonat kérelem elektronikus nyomtatvány űrlapok

6. településüzemeltetéssel kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok

7. pénzügy, gazdálkodáshoz kapcsolódó nyomtatvány űrlapok

8. általános vagy egyén igazgatási ügyekhez kapcsolódó nyomtatvány űrlapok

Adóegyenleglekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli).

A Portál használatával elektronikus úton teljesítheti a kiválasztott önkormányzatnál adó- és illetékfizetési kötelezettségét is.

Az ügyfelek a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási módok segítségével vehetik igénybe az ún. e-Papír szolgáltatást, melyen keresztül írhatnak beadványt, illetve ahhoz csatolt dokumentum terjeszthető elő az önkormányzati adóhatóság felé.

Az e-Papír szolgáltatás azon ügyekben vehető igénybe, melyekre az adóhatóság nem rendszeresített „ÁNYK” űrlapot(https://epapir.gov.hu). Az e-Papír egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Garda Enikő és Tichy Karolina, adóügyi ügyintézők

Az E-ügyintézés felülete ezen a linken érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

Back to top