Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságokat választ, ideiglenes bizottságot választhat. A Képviselő-testület állandó bizottságai: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság; Ügyrendi, Kommunikációs és Közlekedési Bizottság. A bizottságok működésére – amennyiben az SZMSZ eltérően nem rendelkezik – a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Meghívók, napirendi pontok, beadványok, előterjesztések.

Tovább

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Meghívók, napirendi pontok, beadványok, előterjesztések.

Tovább

Ügyrendi, Kommunikációs és Közlekedési Bizottság

Ügyrendi, Kommunikációs és Közlekedési Bizottság
Meghívók, napirendi pontok, beadványok, előterjesztések.

Tovább

Back to top