Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tisztelt Látogató!

Ebben a rovatban találja meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezően közzéteendő adatokat, a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben előírtaknak megfelelően. 

Közadatkereső – az elektronikus információszabadság hivatalos honlapja:

 

Az oldalt folyamatosan frissítjük.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. Szervezeti, személyzeti adatok


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
  I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
 II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
                                  –  a település vezetői
                                  –  a képviselő testület
                                  –  a bizottságok tagjai
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
    I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 

1.3. Gazdálkodó szervezetek
    I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek – nincs ilyen

1.4. Közalapítványok
    I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok – nincs ilyen

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló
szerv
    I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv

 
1.7. Költségvetési szervek
    I. Közzétételi egység: Költségvetési szervek

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


    I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
   II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
  III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
  IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
   V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
  VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
 VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
  IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
   X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
  XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák – nincs
 

  1. Gazdálkodási adatok

 
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
    I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
   II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
  III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok – nincs
  IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény – nem releváns
   V. Közzétételi egység: Működési statisztika
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
   I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
  II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
 III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
 
3.3. Költségvetések, beszámolók
   I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
  II. Közzétételi egység: Támogatások
 III. Közzétételi egység: Szerződések
  IV. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
 V. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
VI. Közzétételi egység: Közbeszerzés
 
 
Külön Jogszabályokban elrendelt közzétételi adatok:
 

– Nyilvántartások

Back to top