Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Képviselő-testület az önkormányzati ciklus elején elfogadott ciklusterv illetve az évente jóváhagyott munkatervben (2020. évi) meghatározott számú – de legalább évi hat – rendes ülést tart, az adott hónap utolsó csütörtökén. Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44. §-ában szabályozott eseteken kívül, ha az ülés összehívását halaszthatatlan körülmény indokolja, vagy ha a Képviselő-testület döntésének hiányában az Önkormányzatot súlyos hátrány vagy kár érné. A Képviselő-testület ülései – a zárt ülés kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, de az ülés menetét nem zavarhatja, és a napirend tárgyalásakor csak abban az esetben szólalhat fel, ha erre az ülésvezető engedélyt ad. Felszólalásra napirendi pontonként egyszer legfeljebb 5 perc időtartamban van lehetőség. A Képviselő-testület zárt ülést tart vagy zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.”

Meghívó: ide kattintva

Előterjesztések: ide kattintva

Meghívó: ide kattintva

Előterjesztések: ide kattintva

Meghívó: ide kattintva

Előterjesztések: ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések: ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések: ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések: Ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések: Ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések: Ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések: Ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések: Ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések: Ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések: Ide kattintva

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések:

 1. napirend
 2. napirend
 3. napirend
 4. napirend
 5. napirend
 6. napirend
 7. napirend
 8. napirend
 9. napirend
 10. napirend

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések:

 1. napirend

2. napirend

3. napirend

4. napirend

5. napirend

6. napirend

7. napirend

7. napirend

8. napirend

9.1. napirend

9.2. napirend

9.3. napirend

Meghívó:ide kattintva

Előterjesztések:

1. napirend
2. napirend
3. napirend – 12/2011.(XI.28.) rendelet a “hatályos rendelet” menüpont alatt
4. napirend – 11/2016.(VII.04.) rendelet a “hatályos rendelet” menüpont alatt
5. napirend
6. napirend
7. napirend
8. napirend
9. napirend
10.1. napirend
10.2. napirend
11. napirend
12. napirend
13. napirend

A korábbi testületi ülések elérhetőek az archív oldalon

Back to top