Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: NJT) elektronikus közszolgáltatásként működő honlapon az alábbi link segítségével érhetők el:

Hatályos rendeletek listája Szigetmonostor

Az NJT kormányrendeletben meghatározott tartalommal és honlapon, elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető elektronikus jogszabálygyűjtemény, amely – kormányrendeletben meghatározottak szerint – felületet biztosít különösen az Alaptörvény, annak módosításai és a jogszabályok (a helyi önkormányzat rendeleteit is beleértve) kihirdetett szövegének, a Magyar Közlönyben közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök szövegének, valamint az időállapotok szerint egységes szerkezetű szövegek közzétételére.

A Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételről az Alaptörvény, annak módosításai, jogszabályok és a Magyar Közlönyben közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök esetében az igazságügyért felelős miniszter, önkormányzati rendelet esetében a jegyző gondoskodik.

A jegyző 2021. április 1-jétől, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29. § (2) bekezdése, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (4) bekezdése, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján, a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 4/A. §-a és 4/B. §-a rendelkezései alapján az önkormányzati rendelet NJT-ben való közzétételéről az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex igénybevételével gondoskodik.

Demkó Katalin
aljegyző

TÁJÉKOZTATÁS

Szigetmonostor Község Önkormányzata Aljegyzőjétől

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeleteiről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rögzíti az érintett közösség demokratikus jogát, hogy részt vegyen települése közös jövőképének kialakításában, továbbá biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvétel lehetőségét. Az Mötv. (8. §) szerint a helyi közösség tagjai, mint a helyi önkormányzás alanyai, egyben kötelesek „képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához”, aminek tartalmát a képviselő-testület is meghatározhatja. A közösségi stratégiaalkotásban való részvétel nem csak magától értetődő érdeke és lehetősége, de kötelessége is a helyi közösség tagjainak, ha azt helyi rendelet így szabályozza. Összességében tehát, a tudat- és szemléletformálásban az önkormányzatoknak van kiemelt szerepe, ugyanakkor a helyi szereplők elhivatottsága, lelkesedése, tudatos magatartása és aktív közreműködése nélkül nem lehet tartósan helyi növekedést elérni.

A közösség tagjai és az önkormányzat közötti együttműködés alapvető keretéül szolgál, hogy a helyi önkormányzat létrehozza azt a működési mechanizmust, amivel képes becsatornázni a döntési folyamatokba a helyi közösség érdekeit. Ennek egyik előfeltétele, hogy a helyi közösség, a helyi rendeleteket folyamatosan figyelemmel tudja kísérni, s ezáltal a döntéshozatalról naprakész tájékoztatást kapjon. A gyakorlatban ez a helyi közösség bármely tagjának a helyi rendeletekhez való, akár azonnali hozzáférését jelenti, melynek egyik formája az online módon elérhető Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendeletek (a továbbiakban: NJT ÖR) felület. Ezen a felületen Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos (alap)rendeletei, illetve azok módosító rendeletei, valamint a hatályon kívüli rendeletek is megtalálhatók. Az NJT ÖR felületen történő jogszerű közzététel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet, valamint a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján történik. Az NJT ÖR felület az alábbi link segítségével érhető el: https://or.njt.hu/ (Hatályos rendeletek listája Szigetmonostor)

Lépésről-lépésre – útmutató az NJT ÖR felület használatához

Az NJT ÖR felületre érkezve a „Megye” résznél válasszuk ki Pest, vagy az általunk kívánt megyét/vármegyét, a „Település” résznél Szigetmonostor, vagy az általunk kívánt települést. Ezt követően a „Keresés” gombra kattintva megjelenik az összes rendelet. A találati listát tovább szűkíthetjük az „Évszám” mezőbe írt dátum megadásával, vagy a „Szókereső a címben” mezőbe írt kulcsszó beírásával (pl. helyi adó, étkezési térítési díj stb.), vagy a „csak hatályos” címszó előtt szereplő kis négyzetbe tett pipa elhelyezésével (ebben az esetben csak a hatályos jogszabályokban keres a rendszer).

1. A találati listában formailag az alábbi típusokkal találkozhatunk: hatályos alaprendelet: zöld színnel szerepel

A címsor melletti jobb oldalon található kis naptárikonra kattintva, a „Hatályosság választása”-ra van lehetőségünk. Ennek akkor van jelentősége például, ha az alaprendeletünk több évvel ez előtti, annak módosító rendelete/rendeletei vannak és az időközben történt változásokat szeretnénk figyelemmel kísérni, visszakövetni. Ilyen például Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről, mely esetben a kis naptárikonra kattintva az alábbi időállapotok sorakoznak fel: 2022-08-01; 2020-07-01; 2018-05-01; 2017-05-03; 2015-10-02; 2015-10-01; 2015-09-30. Ezek közül a hatályos és az egységes szerkezetbe foglalt állapot első helyen, zöld színnel jelenik meg a dátum előtt egy kis zöld pipával. A módosító rendeletek hatályba lépésének dátumai piros színnel és áthúzott formában szerepelnek.

2. módosító/hatályon kívül helyező (deregulációs célú) rendeletek: piros színnel és áthúzva szerepelnek

A Jat. 12. § (1) bekezdése értelmében a módosító és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel vagy meghatározott időpont vagy feltétel bekövetkeztével végrehajtottá válik. A (2) bekezdés kimondja, hogy az (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

3. a jövőben hatályba lépő alaprendelet, vagy annak módosító rendelete: kék színnel szerepel

Mindezeken felül az önkormányzati rendeleteket a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon is ki kell hirdetni. Továbbá a jegyző, kormányrendeletben meghatározottak szerint gondoskodik az önkormányzati rendelet kormányhivatal részére történő megküldéséről is.

Demkó Katalin
aljegyző

Back to top