Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Óvodai beiratkozás a 2022/2023-as nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét (2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között születettekre vonatkozik), a nevelési év kezdőnapjától – 2022.szeptember 1-jétől – napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A Szigetmonostori Nyitnikék Óvoda és Konyha felvételi eljárásrendje a 2022/2023-as nevelési évre:

Intézményünkben az alábbi eljárásrend alapján szervezzük meg az óvodai beiratkozást:

Személyes beiratkozás:

2021. május 10-11-én 8.00-16.00-ig

Online beiratkozás:

Az előzetesen email-ben megigényelt kérelem kitöltésével, megküldésével történik. Amennyiben módjukban áll, a szükséges dokumentumokat befotózva juttassák el az intézmény email címére.

Kérjük, az online kapcsolatfelvételhez és a beiratkozáshoz szükséges információk átadásához az ovoda@szigetmonostor.hu e-mail címet használják.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumok bemutatása szükség:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót: születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.

Abban az esetben, ha a gyermek nem rendelkezik szigetmonostori lakcímkártyával vagy 2022. szeptember 1. és december 31 között tölti be a 3. életévét és szeretnék óvodába íratni, kérjük, mindenképpen jelezzék felvételi igényüket.

Szigetmonostor Község Önkormányzata döntésének értelmében továbbra is biztosítja annak lehetőségét, hogy üres férőhely esetén a 2022/2023-es nevelési évre egyéni kérelmek alapján, a körzethatáron kívüli gyermekek felvételét is engedélyezi. Kérjük, amennyiben ilyen igény felmerül jelezzék a beiratkozás alkalmával, illetve az intézmény e-mail címén.

A gyermekek óvodai felvétele tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2022. június 10.

További információ az alábbi telefonszámon kérhető:

Csákiné Locher Marianna: +36 70 935 4650

   Molnár Zsolt                                                                                  Csákiné Locher Marianna

   Polgármester                                                                                         Intézményvezető

Back to top