Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Barnakőszén igény előzetes felmérés

Tájékoztató a lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésével kapcsolatos teendőkről

Szigetmonostor Község Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) a lakossági barnakőszén igények előzetes felmérésével kapcsolatban összesíti

– az igénylő háztartások számát és,

– a barnakőszén összesített mennyiségét mázsában kifejezve.

A felmérés kapcsán kérjük a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy az alábbi nyomtatvány segítségével a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozó, várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az Önkormányzat felé – az alábbi módok valamelyikén (a benyújtás módjai) – legkésőbb 2022. szeptember 26. (hétfő) napjáig bejelenteni szíveskedjen az alábbi kritériumok figyelembevételével:

Barnakőszén igény előzetes felmérés – nyomtatvány

Adatkezelésre vonatkozó szabályok (hamarosan!)

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

A benyújtás módjai:

Kérjük, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal munkatársait:

keressék fel.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét az elektronikus ügyintézés szabályaira!

Demkó Katalin, aljegyző

Back to top