Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szűr Tímea

Alpolgármester

A képviselői munka csapatmunka, amit az elmúlt ciklusokban hiányoltam. A mostani testület az eddig tapasztaltak és reményeim szerint egy olyan testület, amiben mindenkinek megvan a szakterülete, feladata és kellően eltökélt a kampányban ígértek megvalósításában.
Számos fejlesztési feladat indult el az elmúlt négy évben és ebben a ciklusban folytatódik, illetve újak kezdődnek, amiben a szakmám miatt tevékenyen részt tudtam és tudok venni. Ilyen, a jelenleg már építés alatt lévő csatornázás Horányban, Horány vezetékes ivóvízzel nem rendelkező részének az ivóvízellátás előkészítése, tervezése. Az ivóvíz kiépítése utat nyitna a teljes településrész csatornázásának is.
Munkám során számos árvízvédelmi töltés tervét készítettem az országban. Igyekszem ezt a tudást településünk árvédelmi töltéseinek javításánál, erősítésénél kamatoztatni.
A csapadékvíz elvezetés kérdése eddig a többi közműfejlesztés mellett a háttérbe szorult, pedig az a faluban több helyen is fontos lenne. A csatornázás lezárultával ennek a közműnek a fejlesztését kell előtérbe helyeznünk, mivel a csatornázás után reményeink szerint megújuló horányi utak védelme, valamint a faluban az esőzések után kialakuló „tavak” megszüntetése is ezt kívánja.
Fontosnak tartom, hogy az önkormányzat a szabályoknak megfelelő állattartáshoz, kézműves termékek előállításához minden segítséget megadjon. Mivel a Piactér rendezése elindult, a tervek készülnek, a megvalósítás tavasszal elkezdődik, a bolt kérdése is meg kell, hogy oldódjon, ebben eltökélt vagyok.
A továbbiakban is akár képviselőként (a szó tényleges jelentése alapján), akár alpolgármesterként felkereshetnek problémáikkal, gondjaikkal, ahogy sokan eddig is megtették. Legjobb tudásom szerint igyekszem az elvárásoknak megfelelni. Az idei ciklustól az alpolgármesternek is van tiszteletdíja, melynek nagy részét egy erre létrehozott alapítványon keresztül a fejlesztések megvalósításának elősegítésére szeretném felajánlani. Ennek a pénznek a felhasználásáról folyamatosan tájékoztatni fogom a lakosságot.
Kérem, hogy ötleteikkel, javaslataikkal, kritikáikkal segítsék a polgármester és a testület munkáját.

Back to top