Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Figyelem! Két napon engedélyezett a kerti hulladék égetése

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyíltéri égetésének átmeneti szabályozásáról szóló 2/2022. (II.2.) számú rendelete alapján Szigetmonostor településen két, meghatározott napon engedélyezett a kerti hulladék égetése.

A 2022. március 12. (szombaton), valamint 2022. március 19. napján (szombaton) 8-20 óra között engedélyezett kerti hulladék nyílttéri égetésekor a 2022. március 10-től fennálló országos tűzgyújtási tilalom előírásait be kell tartani.

Eszerint TILOS tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. 

Fenti előírásra kifejezetten felhívjuk a Csalogány utca érintett ingatlantulajdonosainak figyelmét, hiszen ott ezen előírások alapján 2022. március 12. (szombaton) is TILOS a kerti hulladék égetése.

A kerti hulladék égetésének részletes szabályait kérjük betartani!

Az engedélyezett időpontokon kívül, valamint párás, ködös, esős és szeles időben az égetés továbbra is tilos. Égetni csak megfelelően kialakított helyen vagyon és személy biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül lehet. A tűz a szomszédos épülettől legalább 10 méterre, saját épülettől, legalább 5 méterre legyen.

A helyben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell végrehajtani, közterületet, vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos.

Kerti hulladék égetése kizárólag 18 életévét betöltött, cselekvőképes, az égetés felügyeletére fizikailag képes személy számára engedélyezett, aki nem áll szeszes ital, vagy egyéb, a cselekvőképességet befolyásoló anyag vagy szer hatása alatt.

A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet, stb.) ne károsítsa.

A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés hatása ne álljon fenn, valamint tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és gázvezetékek környezetében.

Az égetésre előkészített kerti hulladék nem tartalmazhat más hulladékfajtát (pl. háztartási, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot, stb.)

Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából bármilyen segédanyag (pl. benzin, gázolaj, hígító, stb.) használata.

A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan eszközöket illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kerti szerszámot.

Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, köteles haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés után az égetést végző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a tűzoltóság megérkezéséig.

Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés, stb.) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést végző köteles a tüzet azonnal eloltani.

Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet eloltani, a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámok használatával – megszüntetni, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható.

Szigetmonostor Község Önkormányzata 

Back to top