Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A Szentendrei-sziget és ezáltal Szigetmonostor a Duna-Ipoly Nemzeti Park része, ugyanakkor Budapest vízbázisának legfontosabb területe. A vízbázisvédelem és a helyi természeti értékek védelme okán, a környezetvédelmi hatóságok egyedi szabályokat dolgoztak ki a szigeti növénytermesztésre, gazdálkodásra, legeltetésre vonatkozóan.

Szántó műveléssel kapcsolatos előírások:

 • Szántó művelés ág során a következő feltételek betartása kötelező: altalajjavítás, talajjavítás, melioráció és drénezés nem végezhető.
 • Tarló és szalma égetése nem megengedett
 • Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási és az aratási módszerek és technológiák alkalmazhatók (kaszálás a tábla közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket utoljára kell lekaszálni).
 • Betakarítás során vadriasztó lánc használata szükséges.
 • A támogatás időtartama alatt a meglévő fasorok, erdősávok, idős fák megőrzése (telepítés esetén őshonos fa és cserjefajok használata).
 • A területhasználó köteles az általa használt területen az esetlegesen ott található szemetet saját költségén eltávolítani.
 • A növénytermesztéssel kapcsolatos technológiai munkálatok során bármilyen depónia (trágyaszarvas, bálakazal, szalmakazal, stb.) csak a művelt területen hozható létre.
 • Ideiglenes és állandó létesítmények felállítása a Nemzeti Park Igazgatóságával történő konzultáció alapján lehetséges.
 • Telephelyek, kazlak tényleges tűzveszélyeztetése esetén az alábbi módon kell eljárni: a körbeszántás távolsága a fentiektől maximálisan 50 m-re lehet, a szántás szélessége maximálisan 5m, a tűzveszély elmúlása után legkésőbb 24 órán belül (felázott talaj esetében száradás után) a durva szántást fel kell tárcsázni, majd simítózni.
 • A területhatár megjelölése csak természetes anyagokkal (faoszlopok) történhet, az előírások alapján a területre természetvédelmi célú agrár-környezetvédelmi üzemi gazdálkodási terv készítése kötelező, amelyet a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hagy jóvá.

Gyep műveléssel kapcsolatos előírások: 

 • A gazdálkodó vállalja a gyep rendeltetésszerű használatát.
 • Altalajjavítás, talajjavítás, melioráció és drénezés nem végezhető.
 • Növényvédőszer használata nem megengedett.
 • Szárnyas és sertés legeltetése nem megengedett.
 • A lekaszált és bebálázott szénát a területről 1 hónapon belül le kell hordani.
 • Minden gépi munka csak a talajfelszín károsítása nélkül végezhető.
 • Égetés nem megengedett.
 • Csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási és az aratási módszerek és technológiák alkalmazhatók (kaszálás a tábla közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket utoljára kell lekaszálni).
 • Betakarítás során vadriasztó lánc használata szükséges.
 • A támogatás alatt a meglévő fasorok, erdősávok, idős fák megőrzés, pótlás csak őshonos fajokkal.
 • A területen található szemét eltávolítása.
 • A gyeptermesztéssel kapcsolatos technológiai munkálatok során bármilyen depónia (trágyaszarvas, bálakazal, szalmakazal, stb.) csak a művelt területen hozható létre ideiglenes és állandó létesítmények felállítása a Nemzeti Park Igazgatóságával történő konzultáció alapján lehetséges.
 • Telephelyek, kazlak tényleges tűzveszélyeztetése esetén az alábbi módon kell eljárni: a körbeszántás távolsága a fentiektől maximálisan 50 m-re lehet, a szántás szélessége maximálisan 5m, a tűzveszély elmúlása után legkésőbb 24 órán belül (felázott talaj esetében száradás után) a durva szántást fel kell tárcsázni, majd simítózni a terület- illetve táblahatárok jelölése csak természetes úton feljövő bokorcsoportokkal, illetve később kialakuló facsoportokkal, természetes anyagokkal történhet, a vonatkozó előírások alapján a területre természetvédelmi célú agrár-környezetvédelmi üzemi gazdálkodási terv készítése, amelyet a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hagy jóvá.
Back to top