Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lezárult a Helyi Építési Szabályzat módosításának egyeztetése

Szigetmonostor Község Önkormányzata a július 11.-i rendkívüli ülésén elfogadta a HÉSZ módosításához kapcsolódó előzetes egyeztetések lezárására vonatkozó határozatát. Ez azt jelenti, hogy ezt követően az Állami Főépítész végső véleményezési eljárása van hátra ahhoz, hogy a folyamat lezáruljon. Amennyiben az Állami Főépítész a rendelkezésére álló 30 napon belül jóváhagyó véleményt bocsát ki, a Képviselő testület elfogadhatja, véglegesítheti a településrendezési eszközök elindított változását, ezzel az új szabályok akkor léphetnek majd életbe. Erre, előre láthatóan, augusztus hónap második felében kerülhet sor. A módosított HÉSZ hatályba lépésével a bevezetett változtatási tilalom automatikusan feloldásra kerül.

A rendkívüli ülésen, amit a mielőbbi lezárás érdekében tartott az Önkormányzat, az alábbi határozatot fogadta el:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.       Szigetmonostor Község egyes részterületeire vonatkozó településrendezési eszközeinek módosítására készült véleményezési dokumentációban foglaltakat elfogadja;

2.       a partnerségi egyeztetés során beérkezett javaslatokat megtárgyalta és azok el nem fogadásáról 44/2023. (03.30.), 45/2023. (03.30.), valamint 46/2023. (03.30.) Képviselő-testületi határozataival  döntött, így a módosításokra vonatkozóan további érdemi javaslat, észrevétel, kifogás hiányában a partnerségi egyeztetést lezárja,

3.       kezdeményezi a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnál;

4.       felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetési eljárás lefolytatását követően a településrendezési eszközök módosításának leegyeztetett tervezetét az állami főépítész záró véleményével terjessze be végső elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Back to top