Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Tájékoztatjuk a kisgyermekes szülőket, hogy 2021. május 3-tól 5-ig óvodai felvételi előjegyzés lesz, a 2021. szeptember 1-jétől kezdődő 2021/2022-es nevelési évre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet alapján a 19/2021. (III.10) EMMI határozat rendelkezik a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásról. 

1.Az óvoda -a járványügyi szempontok figyelembevételével- beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

2.Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A Szigetmonostori Nyitnikék Óvoda és Konyha felvételi eljárásrendje a 2021/2022-es nevelési évre:

Intézményünk a vészhelyzet miatt megváltozott munkarendben működik, amely igyekszik kiküszöbölni a személyes kontaktot. Ezért az alábbi eljárásrend alapján szervezzük meg az óvodai beiratkozást 2021. május 3-5-ig.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

oSzületési anyakönyvi kivonatát, 

oA gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

oA gyermek nevére kiállított TAJ kártya.

Személyes beiratkozás kizárólag előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges. Időpont egyeztetést a következő elérhetőségen kérhetnek:

Csákiné Locher Marianna intézményvezető: +36 709354650

Online beiratkozás a mellékelt kérelem kitöltésével, megküldésével történik. Amennyiben módjukban áll, a fenti dokumentumokat befotózva küldjék meg az intézmény címére. A kérelmet az alábbi linkre kattintva tölthetik le: Óvodai felvétel iránti kérelem 2021

Az online megküldendő információkat az ovoda@szigetmonostor.hu e-mail címre kérjük.

Abban az esetben, ha a gyermek nem rendelkezik szigetmonostori lakcímkártyával vagy 2021. szeptember 1. és december 31 között tölti be a 3. életévét és szeretnék óvodába íratni, kérjük, mindenképpen jelezzék felvételi igényüket.

Amennyiben az információk megküldése nem megoldható, a gyermek nevét, születési adatait, lakcímét a jelentkezési lap kitöltését és az okmányok bemutatását szeptemberben lehet pótolni, 

Szigetmonostor Község Önkormányzata döntésének értelmében továbbra is biztosítja annak lehetőségét, hogy üres férőhely esetén a 2021/2022-es nevelési évre egyéni kérelmek alapján, a körzethatáron kívüli gyermekek felvételét is engedélyezi. Kérjük, amennyiben ilyen igény felmerül, a fenti adatok megküldésével jelezzék az intézmény e-mail címén. 

Az intézményvezető a gyermekek felvételére vonatkozóan 2021. május 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

További információ az alábbi telefonszámon kérhető: 

Csákiné Locher Marianna: +36 70 935 4650

   Molnár Zsolt  Csákiné Locher Marianna

   Polgármester               Intézményvezető

Back to top