Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Óvodai beiratkozás a 2024/2025-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét(2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között 3. életévüket betöltőkre vonatkozik), a nevelési év kezdőnapjától – 2024.szeptember 1-jétől – napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolai életre.

A hatályban lévő jogszabály alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek külföldön teljesíti óvodakötelezettségéta szülőnek be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára.

A Szigetmonostori Nyitnikék Óvoda és Konyha felvételi eljárásrendje a 2024/2025-ös nevelési évre:

Intézményünkbenaz alábbi eljárásrend alapján szervezzük meg az óvodai beiratkozást:

Személyes beiratkozás:

2024.április23-24-én 8.00-16.00-ig

Online beiratkozás:

Az előzetesen email-ben megigényelt kérelem kitöltésével, megküldésével történik.

Kérjük, az online kapcsolatfelvételhez és a beiratkozáshoz szükséges információk átadásához az ovoda@szigetmonostor.hu e-mail címet használják.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumok bemutatása szükség:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót:születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.

Abban az esetben, ha a gyermek nem rendelkezik szigetmonostori lakcímkártyával vagy 2024. szeptember 1. és december 31 között tölti be a 3. életévét és szeretnék óvodába íratni, kérjük,mindenképpen jelezzék felvételi igényüket.

Szigetmonostor Község Önkormányzatadöntésének értelmében továbbra is biztosítja annak lehetőségét, hogy üres férőhely esetén a 2024/2025-ös nevelési évre egyéni kérelmek alapján, a körzethatáron kívüli gyermekek felvételét is engedélyezi. Kérjük, amennyiben ilyen igény felmerül jelezzék a beiratkozás alkalmával, illetve az intézmény e-mail címén.

A gyermekek óvodai felvétele tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja2024. május 24.

További információ az alábbi telefonszámon kérhető:

Csákiné Locher Marianna: +36 70935 4650

Molnár Zsolt                                                                              Csákiné Locher Marianna

polgármester                                                                              igazgató

Back to top