Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szigetmonostor Község Önkormányzat a 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására, 2015-ben megalapította a Szigetmonostori Bölcsődét. Bölcsődénk 2015. 10. 27-én nyitotta meg kapuit a családok előtt. Csoportjainkba 12 – 14 kisgyermeket fogadunk, biztosítva számukra a családias, szeretetteljes légkört.

Bölcsődénkben felsőszintű szakképzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők látják el szeretettel a ránk bízott gyermekeket, akik édesanyaként is átérzik hivatásuk felelősségét. Szakmai munkánkat a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által kiadott módszertani levelekben meghatározott irányelvek figyelembevételével állítottuk össze. Szakmai programunkban meghatározzuk nevelési feladatainkat, céljainkat és gondozási-nevelési alapelveinket.


Minden gyermek egyéniség, ezért fontos az egyéni bánásmód, ami alapján neveljük a ránk bízott gyermekeket. A kisgyermeknevelő – gyermek kapcsolat mély, őszinte, elfogadó, ami érzelmi biztonságot közvetít a gyermekek felé.

A saját gondozónő elv szerint, a gyermek nevelését mindig ugyanaz a „saját” kisgyermeknevelő végzi, aminek köszönhetően megvalósul az egyéni bánásmód, a szeretetteljes nevelés-gondozás, a támogató attitűd.

Segítjük a családokat:

– Bölcsődénk esélyegyenlőséget biztosít a nehéz szociális háttérrel rendelkező gyermekek számára, segítséget jelent a családok számára a munkahely teremtés- illetve megtartás tekintetében.

– Segítjük a szülőket a nevelési nehézségekben.

– Szokásrendszereket alakítunk ki, amely az egészséges életmód megalapozása.

– Változatos játékparkunk, napirendünk segíti a gyermeket a megismerési folyamatokban a tapasztalatszerzésen keresztül történő értelmi fejlődésben.

– A társakkal való együttlét örömélmény, amely kialakítja az együttélés a közösségben való lét alapjait.

– Önálló, dönteni tudó, a környezetében jól tájékozódó, ezáltal kiegyensúlyozott személyiségű gyermekek érnek óvodássá intézményünkben.

Szolgáltatásaink:

Időszakos gyermekfelügyelet , Játszócsoport

A bölcsődei felvétel rendje:

A bölcsődei igények fogadása egész évben folyamatos. Azonban minden évben május első hetében az óvodákhoz igazodóan zajlik a bölcsődei beiratkozás. A bölcsődébe történő jelentkezés önkéntes, az Önök kérelmére történik. Gyermekük a bölcsődébe felvehető az Önök munkavállalása, vagy különböző szociális indokok alapján. Amennyiben a szülő GYED-en van gyermekével kizárólag munkáltatói igazolással, illetve ha a nagyszülő van GYES-en unokájával, akkor bölcsődébe nem vehető fel.

A bölcsőde nyitva tartása:

Munkanapokon 6.30 – 17.30 óráig tartunk nyitva.

Várjuk érdeklődésüket:

Németh Mária bölcsődevezető
Telefon: 06 70 938-9803
E-mail cím:  bolcsode@szigetmonostor.hu

Back to top