Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bölcsődénk partnere kíván lenni a szülőknek a gyermekük nevelésében. A partnerség többek között megnyilvánul a nyitottságunkban is. 9 óráig érkezhetnek délelőtt a gyermekek az intézményünkbe. A család napirendjéhez igazodó nyugodt kezdése a napnak a gyermek érdekét szolgálja. Az öltözőben jellel és a gyermek fényképével ellátott szekrényben lehet tárolni a ruhákat, cipőket.

reggeli elfogyasztása jó hangulatban történik. Az étkezés kultúráját példamutatással, a teríték esztétikumával és a nevelési módszerek alkalmazásával alakítjuk ki. Mindig a gyermek dönti el, hogy mennyit szeretne elfogyasztani az ételből. Nincs felesleges várakoztatás, reggelije elfogyasztása után játéktevékenységet kezdhet.

A bölcsődei nevelésben szerepet kell játszania a felnőttnek a gyermekek játékában, hiszen odafigyelése, elismerése, esetenkénti ötletadása, az együttjátszás öröme, a közös tevékenység során nyújtott viselkedési és helyzetmegoldási minták a fejlődés fontos segítői. A kisgyermeknevelő támogató odafigyelése, a gyermek pillanatnyi érzelmi állapotához, igényeihez és tevékenységéhez igazodó részvétele a játékban közvetíti a gyermek számára azt, hogy érzelmileg elfogadja a játék fontosságát. Ez a gyermek játékához való viszonyát, ezen túl személyiségfejlődését pozitívan befolyásolja.

A játékban való részvétel egyik fő motívuma a tevékenység örömszerző funkciójának erősítése. Nagyon fontos a szabad tevékenységválasztás lehetőségének biztosítása, a gyermek öntevékenységének és kreativitásának támogatása. A gyermek egészséges személyiségének fejlődése érdekében erőltetett teljesítményelvárásnak nincs helye. Az alkotó játék lényege az anyagokkal való ismerkedés, ami nem zárja sémákba a gyermek kreativitását. A bölcsőde korosztályában nincs helye kész gyurmafiguráknak, rajzoknak „produktumoknak”.

Délelőtti alkotó játék típusai:

Ének-mondóka – szókincsbővítés, örömélmény
Gyurmázás – relációkkal való ismerkedés
Firka – finommotorika, szín
Ragasztás – finommotorika, térlátás
Montessori játék – logikai képesség, szín-forma

levegőztetés az évszaktól függően, vagy a reggeli illetve tízórai kínálása után kezdődik.

A csecsemő és a kisgyerek egészséges fejlődésének a szabad levegőn tartózkodás éppen olyan nélkülözhetetlen feltétele, mint a megfelelő táplálék. Nem csak a testi fejlődésére hat előnyösen a szabadban tartózkodás, hanem érzelmi állapotára, értelmi fejlődésére is. A szabadban váltakozó benyomások érik, tágabb teret tekint át, mint a szobában. Általában nagyobb a mozgásterület is, kertben vál¬tozatosabb a talaj, több a mozgáslehetőség, illetve ennek feltételei jobban megteremt-hetők. Udvarunk tágas, mobil mozgásfejlesztő játékokat tartalmaz.

A levegőztetést a szokások és önállóság támogatása mellett az öltözködés és a fürdőszobai tevékenység követi. A szokások kialakítását a gyermek méreteihez igazodó berendezési tárgyak, az ismétlődés, az állandóság (intézményben 5 éves kortól ajánlott programokra vinni a gyermekeket) és az egységes nevelő hatások teszik lehetővé.

A szakemberek elsődleges feladata, hogy a gyermekek egyéni igényeit, szükségleteit minél hamarabb megismerjék, ezáltal is segítsék az első közösségbe való beilleszkedésüket. Törekedni kell az egyéni bánásmód elvének érvényesítésére. A napirend az étkezések köré csoportosul. Fontos, hogy az egymást követő gondozási műveletek naponta ismétlődve, ugyanabban az időben és sorrendben történjenek, s azokat sietség nélkül, nyugodt, elfogadó hangulatban a gyermek aktivitására építve végezhesse el a kisgyermeknevelő. Az ebéd kínálása során zárt fogsor esetén – ha biztosan rág – már darabos ételt, darabos gyümölcsöt kap a kisgyermek.

Napi rendszerességgel kerti veteményből készült főzeléket, heti egy alkalommal levest, naponta friss gyümölcsöt, zöldséget kapnak a gyerekek. A főzelékekhez minden esetben feltét biztosított – túró, tojás, sovány hús, sajt.

Nagyobb gyerekek hetente egy alkalommal a főzelék „forma” helyett „felnőttes formában” kapják az ételt (pl.: rakottas, csőben sült vagy zöldség köret párolt hússal).

Az ebédeltetést a délutáni alvásidő követi. Kellemes hangulatot teremtve a kisgyermeknevelő rövid történetet mesél a nap eseményeiről.

A pihenés után az ébredés sorrendjében fogyasztják el az uzsonnát, majd játéktevékenységből folyamatosan távoznak a gyermekek a bölcsődéből.

Elérendő cél a 3-4 éves gyermek fejlődési szintjének:

– Önálló vetkőzés/öltözködés (reggeli érkezéskor és délutáni távozáskor a szülővel is!)
– Önálló fürdőszoba használat (székleten kívül) – Helyes technikával és kultúrával történő étkezés
– Társkapcsolatok az együttjátszás szabályainak elfogadása
– Kommunikáció fejlettsége

A fenti szintek elérése csak a szülő együttműködésével valósulhat meg.

Back to top