Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2021. évi III. negyedévi hulladékszállítási rend

Az alábbiakban tájékoztatja Önöket a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), és a zöldhulladék gyűjtéséről. A kommunális hulladékszállítás továbbra is KEDDI napon történik Szigetmonostor településen, azonban a szelektív hulladék és a zöldhulladék szállítása változik.

Figyelem! A zöldhulladék szállítása ismét két heti rendszerességgel történik 2021. július 1-től!

2021. július 13., 27.
2021. augusztus 10., 24,
2021. szeptember 7., 21.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Szelektív hulladék szállítás rendje:

2021. július 6.
2021. augusztus 3., 31.
2021. szeptember 28.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként a kihelyezett zsákkal megegyező (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, átlátszó színű, emblémás) adnak. Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban. Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

Fontos Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!

Ügyfélszolgálat és ügyfélkapcsolati pont:

DTkH Nonprofit Kft. 2600 Vác, Zrínyi út 9.
H: 7.00 – 19.00
Sze: 12.00 – 16.00
P: 8.00-12.00

Tel.: 28/561-200
e-mail: ugyintezes@dtkh.hu
www.dtkh.hu

Back to top