Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságokat választ, ideiglenes bizottságot választhat. A Képviselő-testület állandó bizottságai: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság; Ügyrendi, Kommunikációs és Közlekedési Bizottság. A bizottságok működésére – amennyiben az SZMSZ eltérően nem rendelkezik – a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Meghívó: ide kattintva.

Előterjesztések:

1. napirend

2. napirend

Meghívó: ide kattintva. Előterjesztések:

1. napirend

2. napirend

3. napirend

4. napirend

5. napirend

6. napirend

A korábbi meghívók és előterjesztések elérhetőek az archív oldalon.

Back to top