Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A bizottság tagjai:
👩 Varga Andrea (elnök)
👨 Nádas Zsolt (elnök-helyettes)
👨 Fűrné Láng Erika
👨 Rózsa József
👨 Steidl József (külsős tag)
👩 Bikfalvi Monika (külsős tag)
👨 Bakó Péter (külsős tag)

E-mail cím:
📧 vargaa02@gmail.com

A Bizottság feladatai, valamint az átruházott hatáskörök Szigetmonostor Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015.(VI.29.) rendelet 2. számú melléklete alapján:

 • kidolgozza (kidolgoztatja) az önkormányzat középtávú gazdálkodására vonatkozó koncepciót, javaslatot tesz a prioritások meghatározására,
 • kidolgozza (kidolgoztatja) az önkormányzat éves költségvetésére vonatkozó koncepciót;
 • véleményezi az önkormányzatnak és intézményeinek éves és negyedéves költségvetési beszámolóra vonatkozó előterjesztést, szigorúan betartatja a költségvetési rendeletet;
 • véleményezi az önkormányzati hitelfelvételre vonatkozó előterjesztéseket, annak végrehajtását ellenőrzi;
 • véleményezi a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételét, illetve átadását, annak végrehajtását ellenőrzi;
 • javaslatot tesz az intézményekre is kiterjedő belső ellenőrzés elindítására;
 • javaslatot tesz pénzügyi tárgyú önkormányzati rendelet megalkotására, véleményezi a pénzügyi tárgyban előterjesztett rendelet tervezeteket;
 • vizsgálja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságát, rendszeresen vizsgálja a költségvetést és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre, figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, figyelemmel kíséri a likviditási helyzetet;
 • javaslatot tesz a pályázatokhoz, településfejlesztési feladatokhoz szükséges források biztosítására;
 • közreműködik a feladatkörével kapcsolatos pályázatokhoz szükséges előterjesztések előkészítésében; részt vesz a pályázatok lebonyolításában, ellenőrzi azok pénzügyi végrehajtását;
 • javaslatot tesz a helyi adó- és díjmértékek megállapítására, módosítására;
 • ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítését, hasznosítását [7/2012.(II.23.) R. 5.§ (4)];
 • kezdeményezheti kitüntető címek adományozását [23/2008. (XII.04.) R. 6.§ (3)].
 • közreműködik az Önkormányzat településfejlesztési feladatainak kijelölésében, összehangolja, véleményezi a képviselők településfejlesztési elképzeléseit, az elfogadott javaslatok megvalósítását ellenőrzi;
 • felügyeli az Önkormányzat fejlesztési, szabályozási koncepcióját, a képviselő-testület döntéseire vonatkozó előterjesztéseket, a tárgykörébe tartozó pályázatokat;
 • előkészíti, illetve véleményezi a tárgykörbe tartozó személyi kérdéseket;
 • javaslatot tesz a Bizottság feladatkörébe tartozó költségvetési előirányzatra;
 • javaslatot tesz sport- és szabadidős koncepcióra és fejlesztésekre;
 • javaslatot tesz turisztikai koncepcióra és fejlesztésekre;
 • véleményezi és javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a tulajdoni ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekre
 • felügyeli az Önkormányzat környezetvédelmi döntéseire vonatkozó előterjesztéseket, a tárgykörébe tartozó pályázatokat
 • javaslatot tesz a pályázatokhoz, településfejlesztési feladatokhoz szükséges források biztosítására;
 • közreműködik a feladatkörével kapcsolatos pályázatokhoz szükséges előterjesztések előkészítésében; részt vesz a pályázatok lebonyolításában, ellenőrzi azok pénzügyi végrehajtását;
 • javaslatot tesz a helyi adó- és díjmértékek megállapítására, módosítására;
  ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítését, hasznosítását [7/2012.(II.23.) R. 5.§ (4)];
 • kezdeményezheti kitüntető címek adományozását [23/2008. (XII.04.) R. 6.§ (3)].
 • közreműködik az Önkormányzat településfejlesztési feladatainak kijelölésében, összehangolja, véleményezi a képviselők településfejlesztési elképzeléseit, az elfogadott javaslatok megvalósítását ellenőrzi;
 • felügyeli az Önkormányzat fejlesztési, szabályozási koncepcióját, a képviselő-testület döntéseire vonatkozó előterjesztéseket, a tárgykörébe tartozó pályázatokat;
 • előkészíti, illetve véleményezi a tárgykörbe tartozó személyi kérdéseket;
  javaslatot tesz a Bizottság feladatkörébe tartozó költségvetési előirányzatra;
 • javaslatot tesz sport- és szabadidős koncepcióra és fejlesztésekre;
 • javaslatot tesz turisztikai koncepcióra és fejlesztésekre;
 • véleményezi és javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a tulajdoni ügyekkel kapcsolatos előterjesztésekre
  felügyeli az Önkormányzat környezetvédelmi döntéseire vonatkozó előterjesztéseket, a tárgykörébe tartozó pályázatokat.
Back to top