Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A bizottság tagjai:
👩 Fűrné Láng Erika Éva (elnök)
👩 Varga Andrea (elnök-helyettes)
👨 Rózsa József
👩 Sipos Tiborné (külső tag)
👨 Ercsey Ferenc (külső tag)

e-mail cím:
📧 erikafurnelang@gmail.com

A Bizottság feladatai, valamint az átruházott hatáskörök Szigetmonostor Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015.(VI.29.) rendelet 2. számú melléklete alapján:

 •  javaslatot tesz az Önkormányzat egészségügyi és szociálpolitikai kérdéseiben;
 • figyelemmel kíséri és összehangolja a szociális intézmény működését és a település igényét;
 • véleményezi a tárgykörbe tartozó személyi kérdéseket, pályázatokat;
 • gyakorolja a helyi rendeletekben meghatározott szociális, valamint gyermekvédelmi hatásköröket;
 • figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai, gyermek- és családvédelmi tevékenységét;
 • kezdeményezi az Önkormányzat segélyezőprogramban, akcióban való részvételét, illetve részt vesz benne;
 • vizsgálja és ellenőrzi az egészségügyi ellátás helyzetét, javaslatot tesz fejlesztésekre;
 • felméri és figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű lakosokat, szükség esetén javaslatot tesz a megsegítésükre;
 • gyakorolja a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) rendeletben meghatározott hatásköröket;
 • gyakorolja a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (IX.14.) rendeletben meghatározott hatásköröket;
 • kezdeményezheti kitüntető címek adományozását [23/2008. (XII.04.) R. 6.§ (3)].
 • javaslatot tesz Önkormányzata művelődési és köznevelési intézményeinek működésére vonatkozólag, oktatási és pedagógiai kérdésekben véleményez;
 • véleményezi és javaslatot tesz a kulturális koncepcióra és fejlesztésekre, részt vesz a következő év kulturális eseményeinek kidolgozásában, beleértve a Faluház programtervezetét;
 • véleményezi a civil szervezetek önkormányzati támogatására beérkezett pályázatokat [10/2014. (IV.28.) R. 6.§ (3)];
 • javaslatot tesz a Bizottság feladatkörébe tartozó költségvetési előirányzatra;
 • előkészíti, illetve véleményezi a tárgykörbe tartozó személyi kérdéseket;
 • javaslatot tesz a település megvédésre érdemes épített és természeti értékei körére, módjára, védettségi fokára;
 • véleményezi a faluképre kiható építési szándékot a közterületen elhelyezendő építmények, berendezések esetén;
 • közreműködik a feladatkörével kapcsolatos pályázatokhoz szükséges előterjesztések előkészítésében; részt vesz a pályázatok lebonyolításában, ellenőrzi azok pénzügyi végrehajtását.
Back to top