Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A bizottság tagjai:
👨 Rózsa József (elnök)
👨 dr. Rapp Zoltán (elnök-helyettes)
👨 Nádas Zsolt
👨 Jug Zoltán (külső tag)

e-mail cím:
📧 rozsaj@t-online.hu

A Bizottság feladatai, valamint az átruházott hatáskörök Szigetmonostor Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015.(VI.29.) rendelet 2. számú melléklete alapján:

 •  ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozati kötelezettségével kapcsolatos,
  jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat;
 • előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi és fegyelmi ügyeket;
 • ellátja a testület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat;
 • kezdeményezheti kitüntető címek adományozását [23/2008. (XII.04.) R. 6.§ (3)].
 • közreműködik a Képviselő-testület kommunikációs feladataiban;
 • felügyeli a település (kifelé és befelé irányuló) kommunikációs terveit, fejlesztési javaslatokat tesz, a beérkező javaslatokat elbírálja és beterjeszti a Képviselő-testület elé;
 • véleményezi a település közlekedésével kapcsolatos ajánlásokat és terveket, valamint javaslatot tesz közlekedési fejlesztésekre, beleértve az infrastruktúrát (utak, járdák, terek, komplehajtók, várók, árkok), járműveket (kompok, révek, buszok) és logisztikai kérdéseket (egyirányúsítás, lassítás) figyelembe véve a lakossági igényeket;
 • javaslatot tesz a következő év infrastruktúrális beruházásainak helyére (hol, mely közterületek) és módjára (állagmegóvás, felújítás, teljes rekonstrukció) figyelembe véve a tárgyévben rendelkezésre álló költségkeretet;
 • javaslatot tesz a polgármester, az alpolgármester és a képviselők javadalmazására és az ide vonatkozó egyéb munkáltatói ügyekben;
 • javaslatot tesz és véleményezi az önkormányzat alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói kérdéseket a Képviselő-testület számára;
 • közreműködik a feladatkörével kapcsolatos pályázatokhoz szükséges előterjesztések előkészítésében; részt vesz a pályázatok lebonyolításában, ellenőrzi azok pénzügyi végrehajtását;
 • előkészíti, illetve véleményezi a tárgykörbe tartozó személyi kérdéseket;
 • javaslatot tesz a Bizottság feladatkörébe tartozó költségvetési előirányzatra.
Back to top