Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektronikus ügyintézés szabályai Szigetmonostor településen

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 3. § (1) bekezdése alapján Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – jelen esetben a helyi önkormányzat – előtti ügyét – az Eüsztv.-ben meghatározott módon – elektronikusan intézze. Az Eüsztv. 6. § (2) bekezdésének megfelelve, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, az elektronikus ügyintézést támogató és a jogszabályban előírt feltételeket biztosító rendszerfolyamatokat az ügyfél érdekeinek figyelembevételével alakítja ki. Az Eüsztv. 8. § (1) bekezdésére hivatkozva, az ügyfél jogosult az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Szigetmonostor Község Önkormányzata és a Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal az Eüsztv. alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára, egységes, személyre szabott ügyintézési felületen, az alábbi módokon biztosít lehetőséget az elektronikus ügyintézésre.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
35. § (2) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer–E-önkormányzat portál és az e-Papír – útjánmegküldött kérelem felel meg.

Az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező kérelem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem felel meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek, továbbá e-mail címről érkező kérelmek és egyéb beadványok nem alkalmasak joghatás kiváltására!

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és az eljárásrend betartását!

A tájékoztató pdf formátumban innen tölthető le.

Szigetmonostor, 2022. 09. 14.

                                                                                   dr. Vaczó-Tánczos Szilvia

                                                                                                   jegyző

                                                                                   nevében és megbízásából

                                                                                             Demkó Katalin

                                                                                   aljegyző

Back to top