Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lakossági fórum a változtatási tilalom elrendeléséről

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési feladatok megvalósítása, a településrendezési eszközök módosítása és a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltakat módosítani kívánja. Ennek megvalósulásához változtatási tilalmat rendel el.

Az elmúlt időszak egyeztetései alapján tapasztalható, hogy folyamatosan felgyorsultak a telekvásárlások, telekalakítások és a térségből Szigetmonostor településre kiáramló több lakásos társasházat építeni kívánó, ezáltal a településképet, a település nyugalmát zavaró körülmények. Az előbb említett törekvések károsan befolyásolhatják Szigetmonostor építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelmét és minőségét, a település történeti múltját, építészeti kultúráját és polgárainak identitását.

Közös célunk tehát, településünk minőségi fejlesztése a jelen és a jövő nemzedékei számára, a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása. Ehhez az önkormányzat – a lakosság, a helyi civil szervezetek, a vállalkozások, a tervezők, valamint az államigazgatási szervek együttműködésével – remélhetőleg olyan új előírásokat és szabályozásokat tud majd megalkotni és elfogadni, melyek maximálisan segítik a táj értékeinek megtarthatóságát úgy az épített környezet, mint a tájhasználat oldaláról.

Fentiek alapján Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete változtatási tilalmat rendel el és az együttműködést elősegítve az Önkormányzat Lakossági Fórumot szervez.

A lakossági fórum ideje: 2022. június 17. (péntek) 17:00 óra

Helyszíne: Faluház, 2015 Szigetmonostor, Árpád út 15.

A tájékoztatót készítette: Demkó Katalin, aljegyző

Szigetmonostor, 2022. június 2.

A hivatalos meghívó innen tölthető le.

Back to top