Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nagycsaládos földgáz árkedvezmény

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fogyasztó nagycsaládos kedvezményt vehet igénybe.

A kedvezmény igénybevételéhez igénylőlap kitöltése és aláírása, valamint mellékletek csatolása szükséges.

A nagycsaládos kedvezményre jogosult, aki egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik

  • és a családok támogatásról szóló 1998. évi törvény szerint legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban, és egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, vagy
  • és az előzőek szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él.

A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges feltételek

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a naptári év folyamán bármikor benyújtható

  • postai úton a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz 
  • személyesen bármely kormányhivatalhoz  

Az ügyintézéshez, minden esetben legyen Önnél:

  • a személyazonosság igazolására a magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány (pl. kártya formátumú személyazonosító igazolvány)és
  • a magyar hatóságok által kiállított személyi azonosítója (pl. lakcímkártya) vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlap beszerezhető a kormányhivatal családtámogatási ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatain, illetőleg letölthető a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) www.allamkincstar.gov.hu internetes honlapjáról Igénylőlap a nagycsaládos földgáz árkedvezményhez – Családtámogatás (gov.hu) is.

A kérelemhez mellékelni kell

  1. a) a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla is, tehát a számla minden oldalának másolata) másolatát, valamint a számlán szereplő összeg befizetését igazoló okmány másolatát (pl. csekk, átutalás)
  2. b) a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát.

Igénylőként a kérelmet annak kell benyújtani, aki önálló felhasználási helyre egyetemes szolgáltatóval vagy annak megbízottjával, illetve fogyasztói közösség esetében, akinek nevében a fogyasztói közösség képviselője gázfogyasztásra szolgáltatási szerződést kötött és három vagy több gyermek után, illetve beszámításával családi pótlékban részesül, vagy ezen személlyel egy háztartásban él. Ebből következően annak kell igénylőként kitölteni a kérelmet, akinek a nevére kerül kiállításra a számla, még akkor is, ha nem ő részesül a háztartásban élő gyermekek után családi pótlékban.

További információért az alábbi link nyújt segítséget.

Államkincsár tájékoztatója

Nyomtatvány az alábbi linken tölthető

Nyomtatvány

Forrás: Magyar Államkincstár (2022.09.12.)

Összeállította: Demkó Katalin, aljegyző

Back to top