Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nyílt levél a DTKH részére

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt hónapok során több esetben merült fel panasz a hulladékszállítással kapcsolatban. A szolgáltatást végző DTKH 2021.12.08.-án levélben tett javaslatot az önkormányzat és a DTKH közötti közszolgáltatási szerződés módosításának tárgyában.

A jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződés innen tölthető le: https://szigetmonostor.hu/wp-content/uploads/2021/07/hulladekgazdalkodasi_szerzodes.pdf

Ennek lényege, hogy 2022.01.01-től az alábbi változások lépnének hatályba:

A gyűjtési frakció szerinti hulladék kizárólag az elszállítás napján kerülhet kihelyezésre. Ennek rendjét az önkormányzat ellenőrizné

A szelektív hulladék esetén, a társaság az ingatlanoknál cserezsákot nem helyez el, az új szabályozás értelmében a lakosság a háztartásokban keletkező csomagolási hulladékot bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti az ingatlan elé a gyűjtés napján. A zsák beszerzéséről a lakosságnak kell gondoskodnia

A zöldhulladék esetén, a 2022. január 1-jétől bevezetésre kerülő kiosztási rendszer, mely szerint a díjmentesen biztosított zöldzsákok teljes éves mennyisége átadásra kerül az önkormányzat részére, akiktől a fogyasztók átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával egyszerre vehetik át a teljes, egy évre szóló zsákmennyiséget.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját rendszeresen teljesítő ügyfelek védelmében, továbbá a fenntartható, folyamatos hulladékgazdálkodás érdekében kerül bevezetésre az edény azonosító matrica, amely a közszolgáltatás jogszerű igénybevételének igazolását szolgálja. A matrica-ellenőrzést követően a matricával nem rendelkező jogosulatlan igénybe vevők értesítést kapnak a közszolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás igénybevételének feltételeiről, valamint adatszolgáltatási és számlafizetési kötelezettségükről. Amennyiben a felhasználó a közszolgáltató felhívását követően sem tesz eleget kötelezettségeinek, a szolgáltató megtagadhatja hulladék elszállítását.

A teljes módosítási javaslat innen tölthető le.

A fentiekből kiolvasható, hogy a DTKH szerződésmódosító javaslata jelentős többletterhet és feladatot róna a lakosságra és az önkormányzatra egyaránt, de nem oldaná meg az eddig tapasztalt szolgáltatásbeli hiányosságokat. A képviselő testület 192/2021 számú határozatában ezért a módosítási javaslatot elutasítja és az alábbi nyílt levelet teszi közé és küldi meg a DTKH részére:

Nyílt levél a DTKH részére

Az önkormányzat továbbra is mindent megtesz, hogy a szigetmonostori hulladékszállítás az érvényes közszolgáltatási szerződés szerint maradéktalan és magas színvonalú teljesítés szerint működjön. Ennek érdekében kész, az elmúlt időszak eredménytelen levelezései ellenére további egyeztetésekre a DTKH illetékeseivel, illetve a szállító cég felettes szerveivel.

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Back to top