Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szigetmonostor Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletében és a 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében felsorolt szervek véleményének kikérésével alkotta meg Helyi Építési Szabályzatot. Töltse le és tekintse meg Ön is a szigetmonostori Építési Szabályzatot!

Településkép védelméről szóló rendelet

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (XII.18.) számú a településkép védelméről szóló rendelete egységes szerkezetben ide kattintva ismerhető meg.

Jóváhagyásra előkészített dokumentáció

Hatályos településrendezési eszközök

Szigetmonostor község Önkormányzata módosította településrendezési eszközeit. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti véleményezési eljárás lezárult, a tervek és vélemények a Hivatalban valamint ide kattintva megtekinthetőek! Az új Helyi Építési Szabályzat 2023.10.06-tól hatályos.

2023.10.06-ig hatályos településrendezési eszközök

Back to top